Gebruik van cookies

Onze website (www.dev.conversation24.com) maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij cookies om onze website te verbeteren en om u op het juiste moment de juiste teksten en content op onze website te tonen. Een cookie is een klein bestand dat wij op uw computer plaatsen. In dit bestand kunnen wij uw instellingen en gegevens opslaan. Zonder zo een bestand kunnen wij uw instellingen niet onthouden en u dus ook niet (anoniem) herkennen wanneer u bijvoorbeeld over de verschillende pagina’s van onze website surft.

Omdat wij deze instellingen wel kunnen onthouden en u kunnen herkennen, nodigen wij alleen bezoekers uit die niet eerder een chat hebben afgewezen of waarvan het klikgedrag aan bepaalde criteria voldoet. De gegevens in onze cookies kunnen alleen door onszelf en Google worden gelezen. Ook Google plaatst een cookie wanneer u onze website bezoekt. Hieronder vindt u informatie over deze cookies van Google en andere cookies die worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Cookies worden door bijna alle websites ter wereld gebruikt en zijn onschadelijk voor uw computer.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed functioneren van onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het aanbieden van onze chatfunctie, maar ook cookies waarvan u het effect niet direct ziet (zoals Google Analytics) zijn voor ons erg belangrijk. Zonder uw anonieme input hebben wij geen beeld van onze bezoekers en het gebruik van de website. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u deze cookies niet uitschakelt.

Overzicht van gebruikte cookies

Google Analytics
Via het statistiekenpakket van Google Analytics verzamelen wij (geanonimiseerde) gegevens over het surfgedrag op onze website. Zo kunnen wij zien welke pagina’s veel bekeken worden, welke pagina’s onoverzichtelijk zijn en welke zoektermen bezoekers gebruiken voordat ze op onze website komen. Deze informatie hebben wij nodig om goede beslissingen te kunnen nemen over onze website. U kunt dit vergelijken met een winkelier die telt hoeveel producten er verkocht worden, om daar zijn aanbiedingen en promoties op aan te passen. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u op de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, niet alleen voor Conversation24. U kunt de browser plugin hier downloaden.

Google Adwords
Veel websites tonen advertenties via het netwerk van Google. Wanneer u Conversation24.com bezoekt, wordt er een cookie geplaatst die door Google gebruikt kan worden om u advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses. Het is dus mogelijk dat Google u vanwege de cookie een advertentie van Conversation24 laat zien. Zonder de cookie zou u ook een advertentie te zien krijgen, maar dan willekeurig en niet op basis van uw interesses. Meer informatie over het uitschakelen van ‘advertenties op basis van uw interesses’ vindt u op deze pagina van Google.

LinkedIn (na toestemming)
Wij gebruiken LinkedIn om u advertenties te tonen als u onze website eerder heeft bezocht (Remarketing). Als u niet wilt dat wij een LinkedIn cookie plaatsen, dan weigert u eenvoudig het gebruik van deze cookies als u onze website bezoekt.

‘Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.’

Privacyverklaring voor het gebruik van deze website
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom verwerken wij persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om. Hiermee houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Omdat onze verwerking binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen valt, zijn deze niet gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 september 2019.

Opname en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan op het moment van opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden gewist. U kunt zelf ook een verzoek indienen voor inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens hieronder. Wij bewaren persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van onze diensten. Denk hierbij aan gegevens die nodig zijn voor facturatie.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. In het bijzonder maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of persoonsgegevens invoert.

Klikgedrag en bezoekersgegevens
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

E-mail en nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de software, een inschrijfformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de aanmelding, het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De abonneelijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies / Cobrowsing
Om via onze website hulp op afstand te kunnen bieden of om met u te kunnen chatten, worden cookies gebruikt. Deze cookie wordt geplaatst door een dienst van Conversation24. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar dit zorgt er wel voor dat de hiervoor genoemde diensten in het geheel niet zullen werken. De beheerder kan uw handelingen op de website te allen tijde volgen met als doel u goed van dienst te kunnen zijn.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of indien u vragen heeft over inzage en wijziging (of verwijdering) van uw persoonsgegevens, aarzelt u dan niet contact op te nemen met: info@Conversation24.com

Conversation24
Botersloot 9E
3011 HE Rotterdam
Netherlands