Disclaimer

Conversation24 biedt een webapplicatie die het mogelijk maakt om via de webbrowser te chatten met bezoekers van uw website of hulp op afstand te verlenen aan bezoekers.

Disclaimer voor www.conversation24.com

Conversation24 verleent u hierbij toegang tot www.conversation24.com en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Conversation24 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Conversation24 spant zich in om de inhoud van www.conversation24.com zo veel mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is.

De op www.conversation24.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Conversation24.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.conversation24.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.conversation24.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Conversation24 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Conversation24.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Conversation24, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy & Cookies

Lees hier ons privacy- en cookiebeleid.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.